Seminář o syndromu vyhoření

Evropská rozvojová agentura s.r.o. pořádá odborný seminář o syndromu vyhoření. Seminář se uskuteční v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ dne 3.12.2013 v sociálním podniku Café Therapy na Praze 1.

Seminář je určen zejména osobám pečujícím o osobu blízkou a zaměstnancům organizací působících v oblasti poskytování sociálních služeb. Seminář představí syndrom vyhoření a bude se věnovat především oblastem jeho prevence, způsobům rezistence vůči zvýšené chronické emocionální zátěži a chronickému stresu.

Předběžný program semináře naleznete zde. Na akci se prosím registrujte zde.

Účast na semináři je bezplatná.

V případě jakýchkoliv otázek se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou: katerina.svobodova@eracr.cz.

V Praze se uskutečnil mezinárodní workshop o lidských zdrojích v dlouhodobé péči

DSC01265

Evropská rozvojová agentura s.r.o. uspořádala v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ mezinárodní workshop na téma lidských zdrojů v dlouhodobé péči. Workshop se uskutečnil za účasti mezinárodních partnerů projektu z Velké Británie, Polska a Bulharska ve dnech 15-16. října 2013 v hotelu Fortuna City na Praze 10.

K hlavním cílům dvoudenního workshopu patřilo informování českých účastníků o různých inovativních a osvědčených způsobech či metodách poskytování sociálních služeb v zahraničí. Cílem workshopu nebylo jen pasivní zprostředkování přenosu zahraničního know-how a zkušeností, ale též snaha o vyvolání následné diskuse a výměny názorů týkající se oblasti sociálních inovací a rozvoje lidských zdrojů.

Zprávu z workshopu naleznete zde. Více fotografií je k nahlédnutí k dispozici zde.

Zveme Vás na seminář o celoživotním vzdělávání

Dne 8. listopadu 2013 se v prostorách Domu dětí a mládeže na Praze 6 uskuteční další z odborných seminářů projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ na téma celoživotního vzdělávání v sociální péči.

Seminář je určen zejména osobám pečujícím o osobu blízkou a poskytovatelům sociálních služeb s cílem předat jim informace v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání v sociální oblasti. V rámci semináře bude diskutována nabídka vzdělávacích kurzů včetně jejich vhodného výběru. Seminář se bude věnovat také poskytování krizové pomoci a psychologickému poradenství.

Předběžný program semináře naleznete zde. Registrovat se můžete vyplněním krátkého formuláře zde.
Účast na semináři je bezplatná.

Těšíme se na viděnou!

Seminar on community planning in Brno

DSC00910Under the project ´Current trends and social innovations in long-term and direct care´ European Development Agency organized the seminar on a topic of ´Policy Making and Social Innovations in Long-term and Direct care´ on September 4th 2013 in Brno.

The seminar was held in the social enterprise Café Práh in Brno which also provided catering for this event. The participants were mainly representatives of the NGOs active in the area of social services or employees of public bodies. The main aims of the seminar were to transfer the knowledge of modern approaches in policy making of social services in long-term and direct care and to present the current trends and examples of good practices in community planning.

The report from the seminar can be found here.

V Brně proběhl seminář o komunitním plánování

DSC00910Evropská rozvojová agentura pořádala dne 4. září 2013 v Brně v rámci projektu “ Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ seminář o komunitním plánování. Semináře se zúčastnili především zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří diskutovali o současných trendech a příkladech dobré praxe uplatňující se v komunitním plánování a o rozhodovacím procesu v sociálních službách s dlouhodobou a přímou péčí.

Seminář se uskutečnil v sociálním podniku Café Práh za hojné účasti.

Zprávu ze semináře naleznete zde.

Mezinárodní workshop „Sociální inovace a rozvoj lidských zdrojů v dlouhodobé péči“

Ve dnech 15 – 16. října 2013 organizuje Evropská rozvojová agentura mezinárodní workshop na téma lidských zdrojů v dlouhodobé péči. Workshop je pořádán v rámci projektu  „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Workshop se uskuteční v prostorách Hotelu Fortuna City na Praze 10 a účastnit se ho budou partneři projektu z Velké Británie, Polska a Bulharska. Akce je určena především pro poskytovatele sociálních služeb a pro pečující osoby. V rámci workshopu budeme hovořit o přístupech v oblasti lidských zdrojů aplikovaných v zahraničí a jednotlivých aspektech spojených s péčí o klienty. Zároveň bude diskuse vedena na oblast dalšího vzdělávání a na bližší vztahy mezi pacienty a pečovateli.

Pozvánku s předběžným programem naleznete zde. Registrovat na akci se můžete vyplněním krátkého registračního formuláře.

Workshop bude konsekutivně tlumočen z anglického/českého do českého/anglického jazyka. Účast na akci je bezplatná.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou na e-mailu katerina.svobodova(at)eracr.cz.

EDA organized a seminar on Social Entrepreneurship

obrazek

Under the project „Current trends and social innovations in long term and direct care“ European Development Agency organized on August 1st 2013 the seminar on a topic „Legislative Aspects of Social Entrepreneurship in the Czech Republic“.

The seminar was held in the restaurant Café Bazaar which also provided catering for this event. The participants were mainly the employees of social enterprises or the representatives of non‑governmental organizations.

The main goal was to transfer the knowledge about legislative aspects of social entrepreneurship in the Czech Republic.

The report from the seminar can be found here.

 

ERA představila možnosti sociálního podnikání v ČR

Dne 1. srpna 2013 se uskutečnil další z diseminačních seminářů projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče, tentokráte na téma legislativa sociálního podnikání. Semináře se zúčastnili externí odborníci i zástupci sociálních firem.

obrazek

Seminář se uskutečnil v prostorách restaurace Café Bazaar, která zároveň zajišťovala catering celé akce. Cílem bylo informovat účastníky o legislativních aspektech sociálního podnikání v ČR, mimo jiné v kontextu nového občanského zákoníku a také představení a předání zkušeností firem, které se sociálnímu podnikání dlouhodobě věnují.

Zprávu ze semináře naleznete Zde.

 

Odborný seminář na téma „Rozhodovací proces a sociální inovace v dlouhodobé a přímé péči“

Dne 4. září 2013 se uskuteční další z diseminačních seminářů projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče, tentokráte na téma Rozhodovací proces a sociální inovace v dlouhodobé a přímé péči. Seminář vychází tematicky z mezinárodního workshopu, který se uskutečnil v červnu 2013 v Praze a kde byla diskutována především problematika mezisektorové spolupráce.

Seminář se uskuteční ve středu 4. září v sociálním podniku Café Práh v Brně od 9:00. Cílem semináře je informovat účastníky o možnostech komunitního plánování, nastavení partnerství mezi subjekty působícími v oblasti sociální péče a podělit se s účastníky o zkušenosti v této oblasti. Seminář je určen zejména zaměstnancům územních samosprávných celků a úřadů samosprávných celků, zástupcům nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb.

Bližší informace o akci naleznete v programu. V případě zájmu o účast na semináři Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Děkujeme a těšíme se v Brně na viděnou!

EDA organized a seminar on active ageing

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under the project „Current trends and social innovations in long term and direct care“ European Development Agency organized on July 9th 2013 the seminar on a topic „Social innovations: New forms and approaches to the active ageing“.

The seminar was held in the Cultural Centre Zahrada and was primarily designed for seniors and people working with them. The main goal was to inform the target group about the various possibilities of spending their free time, education possibilities and various kinds of help and assistance.

The report from the seminar can be found here.