Mezinárodní workshop o použití ICT v sociálních službách

Evropská rozvojová agentura pořádá v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) workshop na téma „ICT v dlouhodobé péči“, který se za účasti mezinárodních partnerů uskuteční ve dnech 8.-9. dubna 2014.

Dne 8. dubna proběhne workshop v prostředí Života 90 na Praze 1. V průběhu dne budeme hovořit o možnostech využití informačních technologií v dlouhodobé péči. Na semináři vystoupí zahraniční experti s příspěvky a příklady použití ICT ve svých zemích. Na akci budou zároveň představeny příklady z českého prostředí.

Akce se mohou účastnit zástupci poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací. Workshop bude konsekutivně tlumočen z anglického do českého jazyka a naopak.

Vstup na workshop je bezplatný. Předběžný program na 8. dubna je k dispozici zde. Na akci se prosím registrujte vyplněním krátkého registračního formuláře zde.

Dne 9. dubna 2014 navštíví partneři projektu prostory Domov seniorů Háje. Jedná se o uzavřený program partnerů projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou emailem na: katerina.svobodova@eracr.cz.

Lepší sociální služby v ČR? Pomůže spolupráce

Evropská rozvojová agentura uspořádala 26. února v Benešově odborný seminář na podporu sociálních inovací v regionu. Zúčastnili se starostové, zástupci obcí, domovů seniorů, neziskových organizací i odborných škol, kteří diskutovali o využití zahraničních zkušeností v plánování sociálních služeb.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188).

1958287_10152264894337276_1362139109_n

Komunitní plánování sociálních služeb, které využívá mnoho obcí ve Středočeském kraji pro utváření budoucnosti sociálních služeb, bývá často kritizováno, a to z mnoha různých pohledů. Plánovat sociální služby je nicméně nutné a na příkladu města Benešov je vidět, že tuto metodu lze využívat efektivně. Město Benešov bylo s výsledky metody komunitního plánování natolik spokojeno, že ji přeneslo do dalších oblastí života města – například prevence kriminality.

Klíčovou součástí komunitního plánování je spolupráce. Ať už se systém, na základě kterého mezisektorová spolupráce probíhá, nazývá komunitní plánování nebo funguje podle jiných metod, plánování je pro poskytování efektivních sociálních služeb nezbytné. Na potřebnosti spolupráce se shodují jak zahraniční experti z Velké Británie, Polska a Bulharska, kteří se projektu účastní, tak pracovníci v sociálních službách v ČR.

Formou mezisektorové spolupráce se vydal i benešovský Domov pro seniory, který celé setkání hostil. Společně se sociálními službami připravují v Domově pro seniory také kulturní akce, výstavy, akce pro děti, zájmové kroužky apod.

Účastníci získali také informace o dotačních programech pro mezinárodní spolupráci, které je možné využít pro rozvoj a provoz sociálních služeb.

Fotografie z akce naleznete zde.

ERA pořádá seminář o možnostech individuální péče

Evropská rozvojová agentura s.r.o. pořádá odborný seminář o možnostech individuální péče s podtitulem Možnosti individuální péče: nové trendy v sociální péči. Seminář se uskuteční v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ dne 11.3.2014 v Domě národnostních menšin na Praze 2.

Seminář je určen zejména pečujícím osobám a zástupcům nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb. Cílem je informovat účastníky o různých aspektech individuální péče v České republice (domácí péče, příspěvek na péči, péče o příbuzného atd.)

Pozvánku s aktuálním programem semináře naleznete zde. Na akci se prosím registrujte zde.

Seminář se uskuteční od 9:00 hod a účast na semináři je bezplatná.

V případě jakýchkoliv otázek se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou: katerina.svobodova@eracr.cz.

ERA uspořádala mezinárodní workshop o možnostech individuální péče

Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 13. a 14. ledna 2014 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován z prostředku ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, mezinárodní workshop na téma sociálních inovací a možností individuální péče.

K hlavním cílům dvoudenního workshopu patřilo informování účastníků o možnostech a metodách poskytování individuální péče, spolu s výměnou názorů týkajících se této oblasti. Workshop byl tematicky zaměřen na přenos zkušeností a inovací v oblasti sociální péče.

Klíčovým tématem prvního dne bylo poukázat na možnosti individuální péče a sociální inovace. Celého programu se kromě partnerů projektu zúčastnili také poskytovatelé sociálních služeb a neziskových organizací z České republiky.

Kompletní zprávu o dvoudenním workshopu naleznete zde.logo

Fotografie z akce jsou k dispozici zde.

Seminář o sektorové spolupráci v sociálních službách

Evropská rozvojová agentura s.r.o. pořádá odborný seminář o sektorové spolupráci v sociálních službách. Seminář se uskuteční v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ dne 26.2.2014 v Domově seniorů v Benešově.

Seminář je určen zejména zaměstnancům územních samosprávných celků a úřadů samosprávných celků, zástupcům nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb. Cílem je informovat účastníky o možnostech komunitního plánování, nastavení partnerství mezi subjekty působícími v oblasti sociální péče a podělit se s účastníky o zkušenosti v této oblasti.

Kompletní program semináře naleznete zde. Na akci se prosím registrujte zde.

Účast na semináři je bezplatná.

V případě jakýchkoliv otázek se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou: katerina.svobodova@eracr.cz.

Metody prevence syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je duševní stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání objevující se u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Nejčastěji je způsoben kombinací velkého očekávání a chronických situačních stresů.

Na toto téma proběhl dne 3. prosince 2013 seminář s názvem Prevence syndromu vyhoření u dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě pořádaný Evropskou rozvojovou agenturou, s. r. o. Seminář nebyl zaměřen jenom teoreticky, ale i prakticky, což účastníci velice uvítali, neboť si mohli vyzkoušet, jak prezentované metody působí na ně samotné.

syndrom vyhoření

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní workshop na téma individuální péče

Evropská rozvojová agentura pořádá v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) workshop na téma „Možnosti individuální péče a sociální inovace“, který se za účasti mezinárodních partnerů uskuteční ve dnech 13.-14. ledna 2014.

Dne 13. ledna proběhne workshop v prostředí Domova Sue Ryder na Praze 4. V průběhu dne budeme hovořit o nových možnostech v oblasti individuální péče. Na semináři vystoupí zahraniční experti s příspěvky a příklady sociálních inovací v této oblasti. Prostor bude věnován příspěvku na péči či novým formám péče o osobu blízkou. Na akci budou kromě přístupů aplikovaných v zahraničí představeny také české příklady.

Akce se mohou účastnit zástupci poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací. Workshop bude tlumočen z anglického do českého jazyka a naopak.

Vstup na workshop je bezplatný. Předběžný program na 13. ledna je k dispozici zde. Na akci se prosím registrujte vyplněním krátkého registračního formuláře zde.

Dne 14. ledna 2014 navštíví partneři projektu prostory Ústavu sociálních služeb Praha 4. Jedná se o uzavřený program partnerů projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou emailem na: katerina.svobodova@eracr.cz

Seminar on Lifelong Learning

On Friday November, 8th, 2013 there has been another disseminating seminar of the project ´Current trends and social innovations in long-term and direct care,´ this time under the topic of ´Lifelong Learning in long-term and direct care in the Czech Republic and Europe.´ The content of the seminar followed the international workshop, which took place in Prague in October 2013.

The seminar was intended primarily for caring persons and for social service providers with the aim to transfer them the international know-how and information on lifelong learning and care for a dependant person. The seminar discussed the offer of educational courses including the selection of appropriate course together with the crisis assistance and psychological counselling.logo_eng

The report from the seminar can be found here.

 

Proběhl seminář o syndromu vyhoření

Evropská rozvojová agentura, která realizuje projekt Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, organizovala dne 3. prosince seminář na téma „Prevence syndromu vyhoření u dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě“. Seminář se konal v sociálním podniku Café Therapy, který také zajišťoval catering celé akce.

Seminář se věnoval syndromu vyhoření, jeho prevenci a přístupům k této problematice v evropských zemích a v České republice. Akce byla určena pro zástupce příspěvkových organizací, neziskových organizací a v neposlední řadě také pro osoby pečující o závislého člena rodiny. Semináře se účastnilo celkem 25 osob.

Kompletní zprávu ze semináře naleznete zde. Fotografie z akce naleznete zde.

Těšíme se na viděnou na některém z dalších seminářů či workshopů!

Uskutečnil se seminář o celoživotním vzdělávání

V pátek dne 8. listopadu 2013 se uskutečnil další z odborných seminářů Evropské rozvojové agentury, tentokráte na téma „Celoživotní vzdělávání v oblasti dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě“. V rámci semináře byla diskutována nabídka vzdělávacích kurzů včetně jejich vhodného výběru a problematika poskytování krizové pomoci a psychologického poradenství.

Seminář se konal v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže na Praze 6 a catering celé akce zajišťoval sociální podnik Café Bazaar. Semináře se zúčastnilo 25 osob, většina z řad poskytovatelů sociálních služeb.

Podrobnější zprávu ze semináře naleznete zde. Fotografie ze semináře jsou k dispozici k nahlédnutí zde.