Poslední projektový seminář! Tentokráte na téma medializace sociálních inovací

V úterý dne 2. září 2014 se v prostorách hotelu Fortuna City na Praze 10 uskuteční poslední ze 14 diseminačních seminářů projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“. Seminář se bude věnovat tématu medializace a šíření informací o sociálních inovacích a bude přístupný všem zájemcům o tuto problematiku, zejména zástupcům neziskových a příspěvkových organizací a organizací poskytujících sociální služby.

Seminář bude zaměřen na problematiku medializace sociálních inovací a jejích možností. Cílem semináře je představit možné způsoby šíření inovativních myšlenek mezi veřejnost. Prostor bude na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům.

Seminář začíná v 9:00 a vstup na akci je bezplatný. Pozvánku na seminář s předběžným programem naleznete zde. Registrovat na akci je možné se zde.

Proběhl seminář v Karlových Varech – videoukázka

Ve středu 25. června jsme v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) pořádali v Karlových Varech seminář na téma budoucnosti sociálních inovací v ČR. Semináře se zúčastnili zástupci neziskových a příspěvkových organizací, kteří s organizátory diskutovali na téma nových trendů v péči o seniory, o transformaci sociálních služeb, o dobrovolnictví či o sociálním podnikání. Více informace naleznete ve zprávě.

Z dopolední části semináře byl sestříhán krátký videozáznam.

Projekt  je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pokračovat ve čtení

Připravujeme druhý prázdninový seminář na téma možností dlouhodobé péče!

Druhý prázdninový seminář, který se v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) uskuteční, se bude věnovat tématu péče o blízkého člověka. Seminář nese podtitul  „Možnosti dlouhodobé a přímé péče – pozice České republiky v Evropské unii“ a jeho realizace bude financována prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Seminář se koná ve středu 13. srpna 2014 v sociálním podniku Café Therapy na adrese Školská 30, Praha 1.

Seminář se bude věnovat problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a bude zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře je zhodnotit současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice v porovnání s praxí v Evropské unii a nastínit potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor bude na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče.

Seminář je primárně určen pečujícím osobám a zástupcům poskytovatelů sociálních služeb.

Pozvánku na seminář s předběžným programem naleznete zde.logo Registrovat se na seminář je možné zde. Registrace byly z kapacitních důvodů již uzavřeny.

Účast na semináři je bezplatná. V případě jakýchkoliv otázek prosím neváhejte kontaktovat koordinátorku projektu a semináře na adrese katerina.svobodova@eracr.cz.

 

Prázdninový seminář o sociálních podnicích

Evropská rozvojová agentura pořádá během letních prázdnin dva odborné semináře. První z nich se uskuteční dne 16. července 2014 v Domu národnostních menšin na Praze 2 na téma sociálních podniků. Seminář se uskuteční v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče v ČR“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Seminář s podtitulem „Sociální podniky a jejich prospěšnost pro místní komunitu: spolupráce s místní samosprávou“ bude zaměřen na problematiku sociálních podniků a jejich spolupráci s místní samosprávou. Seminář je určen zejména zástupcům sociálních podniků a zástupcům úřadů samosprávných celků a městských částí. Cílem je informovat účastníky o možnostech prospěšnosti sociálních podniků pro místní komunity především prostřednictvím užší spolupráce s úřady, městskými částmi a o možnostech jejich rozvoje do budoucna.

Pozvánku na seminář s předběžným programem naleznete zde. Registrovat se na seminář je možné zde.

Účast na semináři je bezplatná. V případě jakýchkoliv otázek prosím neváhejte kontaktovat koordinátorku projektu a semináře na adrese katerina.svobodova@eracr.cz.

Praktický seminář o využití informačních technologií v péči

Dne 13. května 2014 se v prostorách kavárny Krásný ztráty v Praze uskutečnil seminář pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb a úřadů samosprávných celků o možnostech informačních a komunikačních technologií a jejich využití v oblasti dlouhodobé a přímé péče. Seminář pořádala Evropská rozvojová agentura v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pokračovat ve čtení

Seminář o budoucnosti sociálních inovací

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. pořádá v Karlových Varech odborný seminář na téma Budoucnost sociálních inovací v dlouhodobé a přímé péči v ČR. Seminář se uskuteční dne 25. června 2014 v hotelu Lafonte na adrese Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“.

Seminář je určen zejména pečujícím osobám a zástupcům nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb. Cílem je informovat účastníky o novinkách či zajímavostech v oblasti dlouhodobé a přímé péče v ČR.

Registrovat na akci je možné se zde. Program semináře naleznete zde.

Účast na semináři je bezplatná.

V případě jakýchkoliv otázek se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou: katerina.svobodova@eracr.cz.

Možnosti využití informačních technologií v sociální péči

Evropská rozvojová agentura v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pořádala dne 8. a 9. dubna 2014 dvoudenní workshop s podtitulem ICT v dlouhodobé péči.

K hlavním cílům dvoudenního workshopu patřilo informování účastníků o různých způsobech využití informačních a komunikačních technologií v rámci poskytování sociální péče. Workshop byl tematicky zaměřen na přenos zkušeností a inovací v oblasti sociální péče a využití ICT k jejímu zefektivnění. Pokračovat ve čtení

ERA pořádá seminář o využití ICT v dlouhodobé a přímé péči

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. pořádá odborný seminář o využití informačních a komunikačních technologií v oblasti sociálních služeb s podtitulem ICT a softwarová řešení v dlouhodobé a přímé péči. Seminář se uskuteční v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ dne 13 .5. 2014 v kavárně Krásný ztráty na Praze 1.

Seminář je určen zejména zástupcům nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb. Cílem je informovat účastníky o různém využití informačních a komunikačních technologií v oblasti dlouhodobé a přímé péče.

Program semináře naleznete zde. Na akci se prosím registrujte zde.

Seminář se uskuteční od 8:45 a účast na semináři je bezplatná.

V případě jakýchkoliv otázek se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou: katerina.svobodova@eracr.cz.

Čeští zástupci podnikli odbornou exkurzi do Skotska

Ve dnech 18. – 21. března 2014 se v rámci projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) uskutečnila odborná zahraniční exkurze. Účastníci exkurze navštívili během své cesty organizaci skotského partnera projektu společnost McSence a jiné zařízení poskytující sociální služby v regionu Střední Lothian.

Exkurze byla tematicky zaměřena na problematiku komunitního přístupu a sociálních služeb poskytovaných místní komunitou a na finanční aspekty spojené především s oblastí vícezdrojového financování. Exkurze se účastnili dva zástupci Evropské rozvojové agentury, která je hlavním koordinátorem projektu, a čtyři zástupci cílové skupiny zastupující příspěvkovou i neziskovou sféru.

Pokračovat ve čtení

Jak pečovat o své blízké?

V úterý 11. března 2014 se v Domově národnostních menšin na Praze 2 uskutečnil seminář s názvem Možnosti individuální péče: nové trendy v sociální péči. Seminář pořádala Evropská rozvojová agentura v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188).

Tématem projektu byly domácí péče a praktické rady pro osoby pečující o své blízké v domácím prostředí. Semináře se kromě samotných pečovatelů zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací.

Zprávu ze semináře naleznete zde.logo