Ukončení projektu – shrnutí

Dne 30. září 2014 byl ukončen dvouletý mezinárodní projekt s názvem „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Výstupem projektu je metodická příručka, která reflektuje české a zahraniční zkušenosti v dané oblasti. Prostřednictvím příručky se sociální pracovníci mohou seznámit s praktickými postřehy představitelů britské komunitní služby McSence, polského Institute for Human Resources Development, bulharské organizace National Patient´s Organization a zástupců českých partnerů projektu. Příručka je k dispozici zde.

Shrnující web se základními informacemi o projektu naleznete zde.
Tiskovou zprávu o ukončení projektu naleznete zde.

Děkujeme za Vaši přízeň!
ERA tým

logo

Výstup projektu oficiálně zveřejněn!

Výstup projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ byl na závěrečné konferenci oficiálně představen. Výstup byl zpracován Evropskou rozvojovou agenturou ve spolupráci s partnery projektu a reflektuje témata diskutovaná během projektu včetně českých a zahraničních zkušeností v dané oblasti.

Výstup je k dispozici ke stažení zde. Přejeme příjemné čtení.
Tým Evropské rozvojové agentury

The final project conference succesfully took place!

The final conference of the project „Current trends and social innovations in long-term and direct care“ succesfully took place on September 8th, 2014 in the premises of the Academy of Sciences in Prague 1. The conference officially ended the two-year international project and presented the outcome of the project. All project partners have held their presentations together with 2 Czech experts. The conference was attended by 70 people.

The pictures from the conference can be found here.

Projekt byl oficiálně ukončen mezinárodní konferencí!

Dne 8. září 2014 se v prostorách historického sálu Akademie věd uskutečnila závěrečná konference projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče.“ Na konferenci vystoupili zástupci zahraničních a českých partnerů projektu a byl představen výstup projektu – manuál. Na konferenci přednesli příspěvek také experti ze sociální sféry, paní Hana Janečková a pan Zdeněk Kalvach. Konference měla hojnou návštěvnost, akce se účastnilo 70 osob.

Všem děkujeme za účast. Fotografie z akce naleznete zde. Tiskovou zprávu z konference naleznete zde.

ERA pořádala poslední z diseminačních seminářů projektu o sociálních inovacích

Evropská rozvojová agentura pořádala dne 2. září 2014 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR odborný seminář s podtitulem „Medializace a komunikace sociálních inovací.“

Seminář se uskutečnil v Hotelu Fortuna City na Praze 10 a zúčastnili se ho především zástupci poskytovatelů sociálních služeb a městských částí. Seminář byl zaměřen na problematiku medializace sociálních inovací a jejích možností. Cílem semináře bylo představit možné způsoby šíření inovativních myšlenek mezi veřejnost. Prostor byl na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům.

Pokračovat ve čtení

ERA uspořádala seminář o dlouhodobé péči

Dne 13. srpna 2014 pořádala Evropská rozvojová agentura seminář s podtitulem „Možnosti dlouhodobé a přímé péče – pozice České republiky v Evropské unii“. Seminář se věnoval problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a byl zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře bylo zhodnotit současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice v porovnání s praxí v Evropské unii a nastínit potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor byl na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče.

Zprávu ze semináře naleznete zde.
Fotografie ze seminář jsou k dispozici zde.

EUDA organized seminar about cooperation of social enterprises and local authorities

DSC03119On July, 16th 2014 under the project “Current trends and social innovations in long-term and direct care” financed from the European Social Fund, the European Development Agency organized a disseminating seminar on the topic of “Social enterprises and their benefits for the local community: cooperation with local authorities”.

The seminar was held in Prague in the House of National Minorities in Prague 2, catering for the event was provided by social enterprise called Bílá vrána. The seminar was attended by representatives of social enterprises and representatives of local authorities. The goal was to inform the participants about experiences of social enterprises in other regions, specifically about the possibilities of cooperation and ways  of communication with local authorities. The seminar further discussed new ways of assigning public tenders.
Pokračovat ve čtení

Diskutovali jsme se o možnostech spolupráce mezi sociálními podniky a samosprávou

DSC03122Seminář na téma sociálních podniků a možností spolupráce s místní samosprávou se uskutečnil v Praze v Domě národnostních menšin dne 16.7.2014. Catering na akci zajišťoval sociální podnik Bílá vrána. Semináře se zúčastnili zástupci sociálních podniků, poskytujících služby v regionu a zástupci místních samospráv. Cílem bylo informovat účastníky o zkušenostech a praxi v jiných regionech, konkrétně o možnostech spolupráce a komunikace s místní samosprávou a o nových způsobech zadávání veřejných zakázek.

Zprávu ze semináře naleznete zde.
Fotografie jsou k dispozici zde.

 

Odborná platforma sociálních inovací je spuštěna!

Odborná platforma sociálních inovací je v provozu již od května 2014. Naleznete ji na adrese http://pecujeme.eracr.cz/.

Odborná platforma sociálních inovací je jedním z prostředků zajištění udržitelnosti projektu. Odborná platforma slouží jako zdroj odborných podkladů pro cílovou skupinu, odbornou veřejnost a další zájemce o sociální inovace. Platforma se zabývá současným pojetím sociálních inovací a odráží aktuální praxi v oblasti sociálních inovací a dlouhodobé péče.

Odborná platforma představuje zdroj informací, který mohou zájemci o danou problematiku používat i po skončení projektu. Po obsahové stránce platforma obsahuje plné verze případových studií od zahraničních partnerů, které představují efektivní příklady zahraniční praxe jako inspirace pro sociální inovace v oblasti dlouhodobé péče v České republice, platforma dále obsahuje novinky z oblasti sociálních inovací v České republice a adresář sociálně-inovativních poskytovatelů sociálních služeb, které mohou sloužit jako příklad pro inovace v České republice v tématu dlouhodobé péče.

Dalším aspektem platformy bude odborný sociálně-inovativní obsah, který bude dělen do pěti kapitol. Obsah pro Vás v současné době připravujeme.

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu. Přijďte do Akademie věd dne 8. září 2014!

Dne 8. září 2014 se v prostorách historického sálu číslo 206 Akademie věd České republiky uskuteční závěrečná konference projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188). Konference formálně zakončí dvouletý mezinárodní projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na konferenci vystoupí se svými příspěvky všichni zástupci partnerů projektu, tedy zástupci 3 českých organizací a 3 mezinárodních organizací a experti ze sociální sféry. Na konferenci bude představena metodika projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče a projekt bude zhodnocen a ukončen.

Konference je otevřena všem zástupcům z řad poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací, příspěvkových organizací, pečujícím osobám a zástupcům samosprávných celků. Konference je určena pro 70 osob a vstup je bezplatný.

Předběžný program konference naleznete zde. Registrace na konferenci jsou možné zde.

Těšíme se na viděnou!