Čeští partneři

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Ústav sociálních služeb v Praze 4

Předmětem činnosti organizace je zajišťování základního sociálního poradenství,
pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením (včetně provozu klubů seniorů), služeb denního
stacionáře a domova pro seniory. Organizace též vykonává na základě rozsudku
příslušného soudu funkci opatrovníka osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti
k právním úkonům.
V oblasti dlouhodobé a přímé péče se Ústav sociálních služeb v Praze 4 věnuje osobám s
chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním
postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným
postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři (dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let,
starší senioři nad 80 let).

Více informací zde.

Evropské inovační centrum, o.s

Evropské inovační centrum, o.s. (EIC) bylo založeno v roce 2011 s cílem propojovat
odborníky na inovační politiky napříč univerzitním, neziskovým a veřejným sektorem.
Aktivity sdružení vycházejí z potřeby propagace, šíření možností a příležitostí (a častokrát
i korekci veřejně přijímaného termínu „inovace“), jež inovační přístup nabízí organizacím
a institucím v České republice.