Tématická síť

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Projekt „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ vznikl na základě výzvy 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 4.5a Mezinárodní spolupráce. Partnery projektu jsou tři zahraniční organizace a dvě tuzemské organizace. Vedoucím partnerem projektu a koordinátorem celého projektu je Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

mapaeuropa