Cílová skupina

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

1) Osoby pečující o osobu blízkou
a) Osoby pečující o seniory;
b) Osoby pečující o dítě se zdravotním postižením;
c) Osoby pečující o nevyléčitelného, postiženého či těžce nemocného člena rodiny

2) Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi
zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci

3) Nestátní neziskové organizace

logo