Stručný obsah projektu

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Obsahem projektu je založení a rozvoj udržitelné tematické sítě mezi žadatelem projektu
Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o., českými partnery Ústavem sociální služeb v
Praze 4, Evropským inovačním centrem, o.s. a zahraničními partnery National Patients‘
Organization, Institute for Human Resources Development a MsSence.

Cílem založené tematické sítě je založení dlouhodobé spolupráce v podobě výměny
zkušeností, dobré praxe, komparace a evaluace existujících politik a nástrojů v oblasti
dlouhodobé péče, s cílem popularizovat zahraniční metody a přístupy a zasadit se o
jejich rozšíření mezi relevantní subjekty v České republice.

Nárůst počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči v posledním desetiletí je
neoddiskutovatelným faktem, stejně tak počet osob, které se postupně dožívají
nadprůměrného věku. Projekt se zaměřuje na různé možnosti jak přistupovat k tomuto
trendu a to zejména formou rozvoje komunitní, individuální či neformální péče. S
ohledem na účast zahraničních partnerů a podstatu projektu budou aktivity paralelně
probíhat na dvou úrovních – nadnárodní a lokální.

V rámci nadnárodní úrovně dojde k organizaci 2 konferencí a 5 odborných workshopů za
účasti zahraničních a českých partnerů projektu. Pro šíření a mainstreaming výstupů
z těchto setkání mezi cílové skupiny příspěvkových organizací poskytující sociální služby
a osoby pečující o závislého člena žadatel na lokální úrovni uspořádá 14 seminářů na
území hl. m. Prahy. Projekt má za primární cíl zejména prostřednictvím zahraničního
know-how přispět k odborné i laické diskuzi na téma inovace systému kvality sociálních
služeb, která v ČR momentálně probíhá. Sekundárním cílem projektu je šířit mezi
relevantní subjekty aktuální trendy a inovativní zahraniční praxi v oblasti dlouhodobé
péče, péče o seniory a dlouhodobě nemocné.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405