O projektu

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Projekt „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) vznikl na základě výzvy 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 4.5a Mezinárodní spolupráce. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je vytvoření a rozvoj udržitelné tematické sítě Evropské rozvojové agentury, která se zaměřuje na přenesení aktuálních trendů v sociálních inovacích mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt je reakcí na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se postupně dožívají nadprůměrného věku. V souvislosti s tímto jevem se však hovoří převážně o hospodářských dopadech tohoto vývoje a daleko méně pozornosti je věnováno teoretickým modelům podoby péče, která se bude muset s tímto jevem vyrovnat. Právě koncept sociálních inovací, jejichž implementace do praxe je hlavním smyslem projektu, zahrnuje např. nové myšlenky, nástroje, instituce nebo nové způsoby a tím nabízí i efektivnější přístup k této problematice.

Ve spolupráci s českými partnery –  Ústavem sociálních služeb Praha 4 a Evropským inovačním centrem o.s. a zahraničními partnery – bulharskou organizací National Patients’ Organization, polským Institute for Human Resources Development a britskou komunitní službou MsSence – projekt představuje nové možnosti, jak přizpůsobit

logo

dlouhodobou péči současným trendům. Kromě výměny zkušeností je dalším cílem projektu přiblížit tyto nové výstupy cílovým skupinám v České republice, zejména osobám pečujících o závislého člena rodiny, úřadům samosprávných celků a v neposlední řadě  příspěvkovým organizacím a nevládnímu sektoru. Projekt probíhá od října 2012 do září 2014.

Více informací o sociálních inovacích v dlouhodobé péči naleznete zde.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405