Metody prevence syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je duševní stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání objevující se u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Nejčastěji je způsoben kombinací velkého očekávání a chronických situačních stresů.

Na toto téma proběhl dne 3. prosince 2013 seminář s názvem Prevence syndromu vyhoření u dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě pořádaný Evropskou rozvojovou agenturou, s. r. o. Seminář nebyl zaměřen jenom teoreticky, ale i prakticky, což účastníci velice uvítali, neboť si mohli vyzkoušet, jak prezentované metody působí na ně samotné.

syndrom vyhoření

Různé techniky, jak se vyrovnat se stresovou situací vysvětlila paní Irena Swiecicki, ředitelka projektu Paramita, který se zabývá zvládáním stresu, syndromem vyhoření a práce s emocemi. Jednou z technik je všímavost a vnímavost. Klient se soustředí na jednoduchou věc, například na fakt, že se jeho noha dotýká podlahy.  Tato technika pomáhá získat odstup, kdy má klient pocit, že není vtažen do tunelu situace. Další metodou je například technika koučování, kdy se klient dívá na situaci pohledem z helikoptéry, což mu umožní vidět problém z jiné perspektivy. Metaforou lze tuto techniku přirovnat k pozorování mravence snažícího se zdolat překážku všemi směry.

Na závěr semináře si účastníci mohli díky paní Zdeně Tomaidesové, trenérce a koučce EDUX, s.r.o., vyzkoušet praktické ukázky relaxačních a psychologických cvičení. Jedním ze cvičení byl energetický kotel, kdy si účastníci nakreslili kotel na papír a vepsali do něj, kolik energie mají právě teď, co jim energii přináší a co naopak odvádí. Dále si přítomní mohli vyzkoušet techniku tzv. kotvy. V rámci této techniky si klient představí situaci, kdy mu bylo příjemně a při této vzpomínce si stanoví pohyb těla, obrázek či hudbu, která mu tuto hezkou vzpomínku vyvolá ve chvíli stresu.

Na semináři panovala příjemná atmosféra. Účastnící se se zájmem zapojovali do diskusí, sdělovali si, co je právě pro ně přínosem energie a co je naopak trápí. Nabyté zkušenosti mohou využít nejen v praxi, ale i v osobním životě, například v situacích zvládání stresu, se kterým se v dnešní době mnoho lidí potýká.

Seminář je součástí projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ. 1.04/5. 1.01/77.00188), který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře jsou zakázány.