Proběhl seminář o syndromu vyhoření

Evropská rozvojová agentura, která realizuje projekt Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, organizovala dne 3. prosince seminář na téma „Prevence syndromu vyhoření u dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě“. Seminář se konal v sociálním podniku Café Therapy, který také zajišťoval catering celé akce.

Seminář se věnoval syndromu vyhoření, jeho prevenci a přístupům k této problematice v evropských zemích a v České republice. Akce byla určena pro zástupce příspěvkových organizací, neziskových organizací a v neposlední řadě také pro osoby pečující o závislého člena rodiny. Semináře se účastnilo celkem 25 osob.

Kompletní zprávu ze semináře naleznete zde. Fotografie z akce naleznete zde.

Těšíme se na viděnou na některém z dalších seminářů či workshopů!

Komentáře jsou zakázány.