V Brně proběhl seminář o komunitním plánování

DSC00910Evropská rozvojová agentura pořádala dne 4. září 2013 v Brně v rámci projektu “ Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ seminář o komunitním plánování. Semináře se zúčastnili především zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří diskutovali o současných trendech a příkladech dobré praxe uplatňující se v komunitním plánování a o rozhodovacím procesu v sociálních službách s dlouhodobou a přímou péčí.

Seminář se uskutečnil v sociálním podniku Café Práh za hojné účasti.

Zprávu ze semináře naleznete zde.

Komentáře jsou zakázány.