Odborný seminář na téma „Rozhodovací proces a sociální inovace v dlouhodobé a přímé péči“

Dne 4. září 2013 se uskuteční další z diseminačních seminářů projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče, tentokráte na téma Rozhodovací proces a sociální inovace v dlouhodobé a přímé péči. Seminář vychází tematicky z mezinárodního workshopu, který se uskutečnil v červnu 2013 v Praze a kde byla diskutována především problematika mezisektorové spolupráce.

Seminář se uskuteční ve středu 4. září v sociálním podniku Café Práh v Brně od 9:00. Cílem semináře je informovat účastníky o možnostech komunitního plánování, nastavení partnerství mezi subjekty působícími v oblasti sociální péče a podělit se s účastníky o zkušenosti v této oblasti. Seminář je určen zejména zaměstnancům územních samosprávných celků a úřadů samosprávných celků, zástupcům nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb.

Bližší informace o akci naleznete v programu. V případě zájmu o účast na semináři Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Děkujeme a těšíme se v Brně na viděnou!

Komentáře jsou zakázány.