ERA pořádala poslední z diseminačních seminářů projektu o sociálních inovacích

Evropská rozvojová agentura pořádala dne 2. září 2014 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR odborný seminář s podtitulem „Medializace a komunikace sociálních inovací.“

Seminář se uskutečnil v Hotelu Fortuna City na Praze 10 a zúčastnili se ho především zástupci poskytovatelů sociálních služeb a městských částí. Seminář byl zaměřen na problematiku medializace sociálních inovací a jejích možností. Cílem semináře bylo představit možné způsoby šíření inovativních myšlenek mezi veřejnost. Prostor byl na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům.

Účastníky semináře na akci nejprve přivítala koordinátorka celé akce Kateřina Svobodová, která nastínila program semináře, jeho zaměření a seznámila posluchače s dalšími projektovými aktivitami. Pan Karel Červený ze společnosti Talent Innovation se zabýval pojmem sociální inovace, jeho pojetím v dnešní společnosti, jeho vazbou na oblast sociálních služeb a zároveň také práci s novináři. Svůj příspěvek prokládal velikým množstvím praktických příkladů pro lepší ilustraci.

Paní Adéla Jansová se zaměřila především na aspekt komunikace sociálních inovací a její možnosti. Upozornila na fakt, že ne vždy mohou být tzv. online prostředky komunikace pro danou sociální inovaci to pravé a účastníkům naopak doporučila nepodceňovat prostředky offline médií a soustředit se také na budování úzkého vztahu s klienty, na organizování propagačních akcí a na přímý kontakt.

Zajímavou inovací v sociální sféře je jistě projektu Pragulic – Poznej prahu jinak! zapojující osoby bez domova do aktivní výdělečné práce. Paní Tereza Jurečková, spoluzakladatelka sociálního podniku, přítomné seznámila s těžkostmi při budování reputace na českém trhu a s možnostmi propagace začínajícího sociálního podniku. Výhodou Pragulicu byl v době jeho zakládání fakt, že samotný produkt byl pro propagaci jako stvořený a marketingově velice atraktivní.

Způsoby využití digitálních sociálních inovací a využití technologií pro inovace v sociálních službách nastínil přítomným pan Jakub Štogr ze společnosti Navreme Boheme. Digitální sociální inovace mají veliký potenciál, a proto si jistě zaslouží patřičnou pozornost. Shrnující informace o možnostech medializace a komunikace sociálních inovací představila paní Kateřina Baňacká ze společnosti In USTITIA, o. p. s., která hovořila o všech možnostech, které v sociálně-inovativním projektu zabývajícím se právní pomocí obětem násilí z nenávisti spolu s kolegy využívají.

Celý seminář provázela živá diskuse a aktivní otázky posluchačů evokující velký zájem o problematiku. Seminář byl tedy vhodným a úspěšným zakončením série 14 diseminačních seminářů, které se v rámci projektu uskutečnily.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře jsou zakázány.