ERA uspořádala seminář o dlouhodobé péči

Dne 13. srpna 2014 pořádala Evropská rozvojová agentura seminář s podtitulem „Možnosti dlouhodobé a přímé péče – pozice České republiky v Evropské unii“. Seminář se věnoval problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a byl zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře bylo zhodnotit současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice v porovnání s praxí v Evropské unii a nastínit potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor byl na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče.

Zprávu ze semináře naleznete zde.
Fotografie ze seminář jsou k dispozici zde.

Komentáře jsou zakázány.