ERA představila možnosti individuální péče v ČR

Evropská rozvojová agentura v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR pořádala dne 28. května 2013 odborný seminář s podtitulemSociální inovace v praxi: nové trendy v sociální péči.

Seminář se uskutečnil v prostorách Komunitního centra Prádelna a byl primárně určen osobám pečujícím o osobu blízkou. Cílem bylo informovat účastníky o různých možnostech individuální péče, jakož i o možnostech kombinace potenciálu ústavní, komunitní a individuální péče.

Nejprve na semináři hovořili zástupci Úřadu Městské části Prahy 5, kteří představili koncept komunitní péče včetně plánu rozvoje sociálních služeb a jeho dočasných úspěchů a limitů. Pohled z praxe přinesl příspěvek sociální pracovnice, která se věnovala problematice depistáží a práce v terénu. Na tuto zkušenost navázala ředitelka občanského sdružení Pohoda o.s., která účastníkům představila možné alternativy institucionální péče, které organizace Pohoda nabízí. Jedná se především o chráněné bydlení, osobní asistenci, denní stacionář či vzdělávací programy, které slouží jako doplněk ústavní péče. Prezentaci paní ředitelky Lucie Mervardové doplňovala paní Šárka Petrášová, manažerka Klubu Pohoda. Dále následovalo promítání filmu společnosti Asistence zaměřující se na poskytování osobní asistence osobám trpícím mentálním či tělesným postižením. Video s názvem Manuál asistence účastníkům názorně ukázalo, jak poskytovat osobní asistenci osobám na mechanickém vozíku.

Odpolední část zahájil pan Šlosárek z občanského sdružení Společnost Duha o.s., který navázal na dopolední program doplněním informací o možnostech chráněného bydlení. Paní Ivana Pešatová ze stejné organizace se poté věnovala problematice samostatného bydlení jako jedné z možností zajištění pomoci osobám s mentálním postižením. Na závěr semináře následovala bohatá diskuse na téma individuální péče v České republice, v rámci které bylo upozorněno na určité překážky rozvoje této péče. Jedná se především o nedostatečnou informovanost veřejnosti o této problematice, nedostatečnou podporu ze strany státu a o neúplnou koordinaci jednotlivých poskytovatelů služeb. Zároveň byla v rámci semináře diskutována problematika příspěvků na péči, především v kontextu jejich (ne)efektivního čerpání a následné (ne)dostatečné kontroly. Catering celé akce byl zajištěn sociálním podnikem Mlsná kavka.

Tímto Vás srdečně zveme na dvoudenní mezinárodní workshop, který se uskuteční ve dnech 5-6. června 2013. První den workshopu bude věnován tematice sociálního plánování a plánování sociálních služeb (pozvánku s aktuálním programem najdete zde), druhý den workshopu se projektové konsorcium účastní Závěrečné konference projektu PLAS (aktuální program konference najdete zde). Na obě akce jste srdečně zváni!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře jsou zakázány.