Odborná platforma sociálních inovací je spuštěna!

Odborná platforma sociálních inovací je v provozu již od května 2014. Naleznete ji na adrese http://pecujeme.eracr.cz/.

Odborná platforma sociálních inovací je jedním z prostředků zajištění udržitelnosti projektu. Odborná platforma slouží jako zdroj odborných podkladů pro cílovou skupinu, odbornou veřejnost a další zájemce o sociální inovace. Platforma se zabývá současným pojetím sociálních inovací a odráží aktuální praxi v oblasti sociálních inovací a dlouhodobé péče.

Odborná platforma představuje zdroj informací, který mohou zájemci o danou problematiku používat i po skončení projektu. Po obsahové stránce platforma obsahuje plné verze případových studií od zahraničních partnerů, které představují efektivní příklady zahraniční praxe jako inspirace pro sociální inovace v oblasti dlouhodobé péče v České republice, platforma dále obsahuje novinky z oblasti sociálních inovací v České republice a adresář sociálně-inovativních poskytovatelů sociálních služeb, které mohou sloužit jako příklad pro inovace v České republice v tématu dlouhodobé péče.

Dalším aspektem platformy bude odborný sociálně-inovativní obsah, který bude dělen do pěti kapitol. Obsah pro Vás v současné době připravujeme.

Komentáře jsou zakázány.