Praktický seminář o využití informačních technologií v péči

Dne 13. května 2014 se v prostorách kavárny Krásný ztráty v Praze uskutečnil seminář pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb a úřadů samosprávných celků o možnostech informačních a komunikačních technologií a jejich využití v oblasti dlouhodobé a přímé péče. Seminář pořádala Evropská rozvojová agentura v rámci mezinárodního projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V rámci semináře byla diskutována témata související s teoretickým konceptem využití ICT v péči a byly uvedeny konkrétní příklady z praxe. Na úvod semináře přivítala účastníky koordinátorka projektu Kateřina Svobodová. Jako první vystupující se slova ujal pan Petr Vojtíšek z Katedry sociální práce University Karlovy, který svůj příspěvek zaměřil prakticky a věnoval se reflexi výhod a nevýhod ICT pro uživatele a návrhům řešení možných úskalí, které jejich použití přináší. Na vystoupení pana Vojtíška tematicky navázal pan Tomáš Janoušek z Centra sociálních služeb Praha, který téma dále rozvinul a zamyslel se nad rozdílem mezi papírovou evidencí a archivací a novými informačními technologiemi. V obou prezentacích bylo zdůrazněno, že technický vývoj nelze zastavit a je tedy nutné se tomuto aspektu přizpůsobit.

Vhled do statistik počtu zdravotně postižených přinesl pan Josef Kotýnek z Českého statistického úřadu, který přítomné seznámil s výsledky analýzy výběrového šetření osob se zdravotním postižením. Prezentovaná čísla byla vhodným doplněním tématu semináře a účastníci si mohli udělat představu o množství potřebné péče v souladu s aktuálně poskytovaným stavem.

Představení praktického použití ICT technologií v sociální péči uvedla paní Adéla Kolouchová, která hovořila o vzdělávacích aktivitách v oblasti ICT a o zaměstnávání znevýhodněných osob a podpoře jejich uplatnění na trhu práce. Paní Milena Mocová z Anděla Strážný se věnovala technické stránce zajištění pomoci potřebným klientům a účastníkům semináře názorně předvedla systém poskytování tísňové péče. Na tuto prezentaci navázala ve svém příspěvku paní Marta Lešnerová ze Střediska sociálních služeb Praha 1, která zdůraznila přínos ICT pro pečovatele a své zaměstnance na příkladu informačního systému vhodného pro poskytování terénních i stacionárních sociálních služeb.

Tísňovou péči jako efektivní příklad poskytované služby shrnula paní Eliška Fousková z Života 90, nejstaršího poskytovatele této služby, která přítomné seznámila s dalšími fakty související s tímto tématem. Během semináře probíhala bohatá diskuse, v jejímž průběhu si účastníci vyměňovali poznatky a zkušenosti. Přítomní se shodli, že ICT technologie jsou v sociálních službách velice přínosné, ovšem pouze za předpokladu, že reagují na konkrétní potřeby konečných uživatelů. Je tedy velice nutné dávat pozor na to, aby sociální služby nebyly přehlcené novými technologiemi, které jsou ve svém praktickém fungování nepotřebné a klienti je nevyužijí.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře jsou zakázány.