Čeští zástupci podnikli odbornou exkurzi do Skotska

Ve dnech 18. – 21. března 2014 se v rámci projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) uskutečnila odborná zahraniční exkurze. Účastníci exkurze navštívili během své cesty organizaci skotského partnera projektu společnost McSence a jiné zařízení poskytující sociální služby v regionu Střední Lothian.

Exkurze byla tematicky zaměřena na problematiku komunitního přístupu a sociálních služeb poskytovaných místní komunitou a na finanční aspekty spojené především s oblastí vícezdrojového financování. Exkurze se účastnili dva zástupci Evropské rozvojové agentury, která je hlavním koordinátorem projektu, a čtyři zástupci cílové skupiny zastupující příspěvkovou i neziskovou sféru.

První den exkurze byla zorganizována prohlídka sídla organizace McSence ve skotském městě Mayfield. Účastníci měli možnost se seznámit s organizační strukturou společnosti, s její historií a funkčním uspořádáním. Zástupci skotského partnera informovali účastníky exkurze o svých zkušenostech s podnikáním v oblasti sociální péče včetně fungující spolupráce s místní samosprávou.

Po přestávce následovala studijní návštěva dílčích společností, McSence Property Services, McSence Workspace a McSence Conference. Účastníkům exkurze byl názorně předveden chod těchto organizací a byly nastíněny plány pro rozvoj společností v nadcházejících letech. Exkurze byla prokládána dotazy a živou diskusí ohledně fungování organizace.DSC01978

V odpoledních hodinách prvního dne se uskutečnila prohlídka domu s pečovatelskou službou Newbyres. Toto zařízení spadá pod samosprávu regionu Střední Lothian a poskytuje služby 61 klientům. Jedná se o moderní zařízení, které se snaží používat moderní metody práce s klienty (interakce s dětmi, využívání služeb dobrovolníků, spolupráce se studenty a jiné). Účastníci exkurze měli možnost hovořit s manažerkou Domova a prohlédnout si celé zařízení. Během návštěvy proběhla živá diskuse na téma poskytování sociálních služeb v evropských zemích.

V dopoledních hodinách druhého dne se uskutečnila prohlídka pracovního programu pro znevýhodněné osoby, který zavedl obchodní dům IKEA. Jedná se o speciální program realizovaný již po dobu 15ti let, který si získal veliký zájem klientů. Obchodní dům umožňuje znevýhodněným osobám získat pracovní zkušenosti a pomáhá jim v integraci na trh práce. Doposud dokončilo program 27 osob, které poté našly placené pracovní uplatnění přímo v IKEA či u jiných zaměstnavatelů. Program je založen na úzké spolupráci s místní komunitou a získal si uznání u majitele celého obchodního řetězce, který usiluje o jeho rozšíření do zahraničí. Účastníci měli možnost hovořit s manažerkou celého programu a s některými klienty přímo na pracovišti.

Po krátkém přesunu si účastníci prohlédli další zařízení zřízené úřadem Středního Lothianu, dům St. Joseph’s v obci Penicuik. Jedná se rozlohou o malé zařízení, které se podobá českému institutu chráněného bydlení. Toto zařízení je výsledkem současného trendu umisťovat znevýhodněné osoby do místních zařízení s lokálním charakterem. Zařízení disponuje prostory pro čtyři ženy a tři muže a náklady na péči či bydlení si klienty hradí ze svých sociálních dávek.

Odpolední program druhého dne se uskutečnil opět v prostorách partnerské organizace McSence. Účastníci nejprve navštívili nový Dům s pečovatelskou službou Cowan Court, který disponuje 32 pokoji. Domov byl dokončen v září 2013 a je kompletně vybaven pro poskytování služeb širokému spektru klientů. Domov byl navržen v přímé spolupráci s klienty služeb a v úzké kooperaci se společností McSence. Ta v domě provozuje kavárnu CopperTree Café a místním seniorům umožňuje v rámci služby Lunch Club se denně scházet a socializovat. Po skončení prohlídky obou zařízení byla vedena diskuse na téma financování organizace a spolupráce mezi různými sektory. Účastníci shledali exkurzi velice přínosnou, odnáší si cenné poznatky a myšlenky na zavedení některých nápadů v českém prostředí.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/inovativne.eracr.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře jsou zakázány.