Ukončení projektu – shrnutí

Dne 30. září 2014 byl ukončen dvouletý mezinárodní projekt s názvem „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Výstupem projektu je metodická příručka, která reflektuje české a zahraniční zkušenosti v dané oblasti. Prostřednictvím příručky se sociální pracovníci mohou seznámit s praktickými postřehy představitelů britské komunitní služby McSence, polského Institute for Human Resources Development, bulharské organizace National Patient´s Organization a zástupců českých partnerů projektu. Příručka je k dispozici zde.

Shrnující web se základními informacemi o projektu naleznete zde.
Tiskovou zprávu o ukončení projektu naleznete zde.

Děkujeme za Vaši přízeň!
ERA tým

logo

Výstup projektu oficiálně zveřejněn!

Výstup projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ byl na závěrečné konferenci oficiálně představen. Výstup byl zpracován Evropskou rozvojovou agenturou ve spolupráci s partnery projektu a reflektuje témata diskutovaná během projektu včetně českých a zahraničních zkušeností v dané oblasti.

Výstup je k dispozici ke stažení zde. Přejeme příjemné čtení.
Tým Evropské rozvojové agentury

Projekt byl oficiálně ukončen mezinárodní konferencí!

Dne 8. září 2014 se v prostorách historického sálu Akademie věd uskutečnila závěrečná konference projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče.“ Na konferenci vystoupili zástupci zahraničních a českých partnerů projektu a byl představen výstup projektu – manuál. Na konferenci přednesli příspěvek také experti ze sociální sféry, paní Hana Janečková a pan Zdeněk Kalvach. Konference měla hojnou návštěvnost, akce se účastnilo 70 osob.

Všem děkujeme za účast. Fotografie z akce naleznete zde. Tiskovou zprávu z konference naleznete zde.

ERA pořádala poslední z diseminačních seminářů projektu o sociálních inovacích

Evropská rozvojová agentura pořádala dne 2. září 2014 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR odborný seminář s podtitulem „Medializace a komunikace sociálních inovací.“

Seminář se uskutečnil v Hotelu Fortuna City na Praze 10 a zúčastnili se ho především zástupci poskytovatelů sociálních služeb a městských částí. Seminář byl zaměřen na problematiku medializace sociálních inovací a jejích možností. Cílem semináře bylo představit možné způsoby šíření inovativních myšlenek mezi veřejnost. Prostor byl na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům.

Pokračovat ve čtení

ERA uspořádala seminář o dlouhodobé péči

Dne 13. srpna 2014 pořádala Evropská rozvojová agentura seminář s podtitulem „Možnosti dlouhodobé a přímé péče – pozice České republiky v Evropské unii“. Seminář se věnoval problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a byl zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře bylo zhodnotit současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice v porovnání s praxí v Evropské unii a nastínit potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor byl na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče.

Zprávu ze semináře naleznete zde.
Fotografie ze seminář jsou k dispozici zde.

Diskutovali jsme se o možnostech spolupráce mezi sociálními podniky a samosprávou

DSC03122Seminář na téma sociálních podniků a možností spolupráce s místní samosprávou se uskutečnil v Praze v Domě národnostních menšin dne 16.7.2014. Catering na akci zajišťoval sociální podnik Bílá vrána. Semináře se zúčastnili zástupci sociálních podniků, poskytujících služby v regionu a zástupci místních samospráv. Cílem bylo informovat účastníky o zkušenostech a praxi v jiných regionech, konkrétně o možnostech spolupráce a komunikace s místní samosprávou a o nových způsobech zadávání veřejných zakázek.

Zprávu ze semináře naleznete zde.
Fotografie jsou k dispozici zde.

 

Odborná platforma sociálních inovací je spuštěna!

Odborná platforma sociálních inovací je v provozu již od května 2014. Naleznete ji na adrese http://pecujeme.eracr.cz/.

Odborná platforma sociálních inovací je jedním z prostředků zajištění udržitelnosti projektu. Odborná platforma slouží jako zdroj odborných podkladů pro cílovou skupinu, odbornou veřejnost a další zájemce o sociální inovace. Platforma se zabývá současným pojetím sociálních inovací a odráží aktuální praxi v oblasti sociálních inovací a dlouhodobé péče.

Odborná platforma představuje zdroj informací, který mohou zájemci o danou problematiku používat i po skončení projektu. Po obsahové stránce platforma obsahuje plné verze případových studií od zahraničních partnerů, které představují efektivní příklady zahraniční praxe jako inspirace pro sociální inovace v oblasti dlouhodobé péče v České republice, platforma dále obsahuje novinky z oblasti sociálních inovací v České republice a adresář sociálně-inovativních poskytovatelů sociálních služeb, které mohou sloužit jako příklad pro inovace v České republice v tématu dlouhodobé péče.

Dalším aspektem platformy bude odborný sociálně-inovativní obsah, který bude dělen do pěti kapitol. Obsah pro Vás v současné době připravujeme.

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu. Přijďte do Akademie věd dne 8. září 2014!

Dne 8. září 2014 se v prostorách historického sálu číslo 206 Akademie věd České republiky uskuteční závěrečná konference projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188). Konference formálně zakončí dvouletý mezinárodní projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na konferenci vystoupí se svými příspěvky všichni zástupci partnerů projektu, tedy zástupci 3 českých organizací a 3 mezinárodních organizací a experti ze sociální sféry. Na konferenci bude představena metodika projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče a projekt bude zhodnocen a ukončen.

Konference je otevřena všem zástupcům z řad poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací, příspěvkových organizací, pečujícím osobám a zástupcům samosprávných celků. Konference je určena pro 70 osob a vstup je bezplatný.

Předběžný program konference naleznete zde. Registrace na konferenci jsou možné zde.

Těšíme se na viděnou!

Poslední projektový seminář! Tentokráte na téma medializace sociálních inovací

V úterý dne 2. září 2014 se v prostorách hotelu Fortuna City na Praze 10 uskuteční poslední ze 14 diseminačních seminářů projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“. Seminář se bude věnovat tématu medializace a šíření informací o sociálních inovacích a bude přístupný všem zájemcům o tuto problematiku, zejména zástupcům neziskových a příspěvkových organizací a organizací poskytujících sociální služby.

Seminář bude zaměřen na problematiku medializace sociálních inovací a jejích možností. Cílem semináře je představit možné způsoby šíření inovativních myšlenek mezi veřejnost. Prostor bude na semináři věnován teoretickým konceptům i praktickým příkladům.

Seminář začíná v 9:00 a vstup na akci je bezplatný. Pozvánku na seminář s předběžným programem naleznete zde. Registrovat na akci je možné se zde.

Proběhl seminář v Karlových Varech – videoukázka

Ve středu 25. června jsme v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) pořádali v Karlových Varech seminář na téma budoucnosti sociálních inovací v ČR. Semináře se zúčastnili zástupci neziskových a příspěvkových organizací, kteří s organizátory diskutovali na téma nových trendů v péči o seniory, o transformaci sociálních služeb, o dobrovolnictví či o sociálním podnikání. Více informace naleznete ve zprávě.

Z dopolední části semináře byl sestříhán krátký videozáznam.

Projekt  je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pokračovat ve čtení